7.06.2013

Nagrada za vernost: Loyalty programi preko mobilnog telefona

Miroslav Saračević u kategorijama Loyalty programi, Maloprodaja

U jednom od prethodnih postova pisao sam o prednostima stvaranja baze podataka o potrošačima, i načinima na koje se ona koristi. Ovaj tekst je posvećen najprofitabilnijem od tih načina – to je tzv loyalty program. Njime svoje kupce vezujete uz sebe (i sprečavate da odu kod konkurencije) formiranjem kluba vernih kupaca. Kroz taj klub kupci stiču pravo na određene popuste u vašoj maloprodaji kao nagradu za svoju vernost.

Ovaj koncept je odličan, i preporučujem ga za maloprodaje svih veličina. Međutim, sprovođenje koncepta, da bi imalo pravi efekat i da ne bi oduzimalo previše vremena, zahteva i dobru organizaciju. Tu na scenu stupa softver za loyalty programe.

Dobar loyalty softver bi trebalo da vam omogući brz rad sa malo (ili nimalo) grešaka, a da vam pritom obezbedi i kvalitetne povratne informacije: koliko prodaja ste ostvarili kroz loyalty program, koliki je bio promet, da li posao raste ili opada (trendovi), koji procenat kupaca redovno koristi program, itd.

Kako se koristi loyalty softver?

Softver će čuvati podatke o članovima vašeg loyalty kluba. Osim njihovih identifikacionih podataka – imena i prezimena, broja loyalty kartice, dobar program će zapamtiti i sve transakcije u kojima je potrošač učestvovao – šta je kupio, kolika je bila osnovna cena, i koliki je popust dobio.

Da bi program ove podatke uspešno prikupljao, neophodno je da može da bude povezan sa vašim osnovnim programom za maloprodaju. O ovome treba voditi računa prilikom nabavljanja loyalty softvera, a možda još i ranije, prilikom uvođenja glavnog programa za maloprodaju.

Osnovni loyalty softver može da prepozna kupca po broju njegove kartice, i da evidentira ostvarenu prodaju sa popustom (koji je najčešće fiksan). Nove, jače generacije ovih programa imaju još mnogo korisnih funkcija. Jedna od najefikasnijih je: kupci više ne moraju da imaju loyalty kartice, dovoljno je da imaju mobilni telefon.

Loyalty program preko mobilnog telefona

Novi programi omogućuju da kupac prilikom ulaska loyalty klub, uz svoje ime, da i svoj broj mobilnog telefona, koji će i biti njegova identifikacija sledeći put kada bude obavljao kupovinu. Vaš prodavac će broj telefona ukucati u program, koji će kupcu sms-om poslati šifru sa popustom. Unošenjem te šifre u maloprodajni program, ostvaruje se popust. Time se pojačava bezbednost kupca, jer vaš prodavac ne utiče na to koliki će popust biti odobren kupcu, niti može na neki drugi način da zloupotrebi sistem.

Evo još nekih važnijih prednosti:

Praćenje svakog kupca pojedinačno – dobar loyalty program može da prati istoriju kupovine svakog vašeg kupca i na osnovu toga i kriterijuma koje ste zadali izračunava popuste, što znači da svaki kupac može da dobije različite uslove kupovine, “po zasluzi”.

Direktan pristup kupcu – pošto je sredstvo za sprovođenje programa kupčev mobilni telefon, moguće je sms-om slati kupcu obaveštenja o akcijama i onda kada nije u radnji.

Mnogo različitih algoritama – moguće je postaviti uslove za sve što smatrate korisnim za prodaju: popusti za drugi, treći, itd kupljeni artikal, popusti za redovne kupovine (svake nedelje ili meseca), popusti za iznose potrošene u određenom periodu… u principu, dobar loyalty softver bi trebalo da vam omogući da u postavljanju ovih uslova nemate ograničenja.

Analitika – pošto dobar program pamti sve podatke o svim transkacijama u kojima su učestvovali članovi vašeg loyalty kluba, trebalo bi da vam obezbedi i izveštaje na osnovu kojih ćete steći uvid u potrošačke navike svojih kupaca.

Svi znamo da se vernost i zadovoljstvo potrošača teško stiču i održavaju. Ovo je primer kako moderne tehnologije mogu da značajno pomognu u tom važnom procesu.

Da li vezujete za sebe svoje kupce loyalty programom? Koristite li pomoć loyalty softvera? Kakva su vaša iskustva?