SMS marketing je odlično rešenje da animirate potrošače u zadnji čas, što je od koristi pri organizovanju bilo kakvog događaja, od gostovanja promotera u vašoj radnji do otvaranja novog objekta. Read more »

Pod dobrom oganizacijom magacina podrazumeva se sa jedne strane efikasno skladištenje; sa druge strane da u svakom trenutku postoji informacija šta se u magacinu od artikala nalazi. Read more »