Pod dobrom oganizacijom magacina podrazumeva se sa jedne strane efikasno skladištenje; sa druge strane da u svakom trenutku postoji informacija šta se u magacinu od artikala nalazi. Read more »