SmartPOS
TradIS
Logosoft WMS
SmartSMS
SMS Loyalty

Najčešća pitanja - SmartPOS

Koji su hardverski i softverski zahtevi  za SmartPOS?

SmartPOS će raditi na PC računarima sa minimum P IV procesorom sa 2GB RAM. Operativni system može da bude Windows 7 (Home Basic ili bolji), Windows 8, Windows 10.

Koji su fiskalni uređaji podržani?

Do sada su podržani:

Srbija:

 • Comtrade ONE
 • Comtrade ST200
 • Epson TM-T220A
 • Epson TM-T260F
 • Euro500T Handy
 • Galeb FP550
 • Galeb GP350
 • Galeb GP550
 • Geneko FP200
 • HCP Best
 • HCP Integra
 • HCP P2DS
 • INT Raster FP600
 • Iskra-S 32BMC

Republika Srpska:

 • Citizen LT-283
 • ME Hybrid
 • Mikroelektronika ME P1000

Federacija BIH

 • ERP Star SP700R
 • Star Micronics SP700R

Crna Gora:

 • EPSON TM-81F
 • ITI FP2

Makedonija:

 • Accent Synergy PF500
 • Accent Synergy PF550
Kako se računa broj potrebnih licenci?

Broj licenci zavisi od broja instaliranih POS (Terminal) modula. Potrebna je licenca za svaki instalirani POS modul.
Broj instalacija modula Administracija nije ograničen brojem licenci.

Kako dodeliti različita prava u SmartPOSu zaposlenim na različitim pozicijama?

SmartPOS podržava dodelu prava na nivou operatera. Svakom operateru se mogu dodeliti puna ili ograničena prava za pristup i manipulaciju podacima.

Da li je moguće u SmartPOSu kreirati svu zakonom predviđenu dokumentaciju?

SmartPOS vam omogućava da kreirate svu potrebnu dokumentaciju za vašu radnju. Možete štampati KEP/Trgovačke knjige, kalkulacije, nivelacije, račune itd. Pored osnovne dokumentacije imate mogućnost izrade lager liste, predračuna, ponuda, naloga za ispravku, specifikacija čekova itd.

Najčešća pitanja - TradIS

Najčešća pitanja - Logosoft WMS

Najčešća pitanja - SmartSMS

Koja je namena i iz kojih komponenti se sastoji softversko rešenje SmartSMS?

Softversko rešenje SmartSMS služi za masovno slanje SMS poruka ili e-mailova. Sastoji se iz klijentskog dela, programa na Vašem računaru, koji poseduje sopstvenu bazu podataka za skladištenje Vaših imenika i pripremljenih poruka,  i SmartSMS servisa u oblaku koji je zadužen za prosleđivanje Vaših poruka mobilnim operaterima.

Šta je neophodno da bi se poslale poruke?

Potrebno je instalirati klijentski program SmartSMS i imati pristup internetu i korisnički nalog (koji se dobija od Logosofta) za SmartSMS servis.

Kako se unose podaci koji će se koristiti za slanje poruka?

Postoje dva načina za unošenje podataka:

 • manuelno – kreira se imenik koji pored telefonskog broja može da sadrži proizvoljan broj polja različitog tipa (tekst, broj, datum, da/ne), a zatim se unose podaci o kontaktima kroz odgovarajuću formu koja je prilagodjena imeniku
 • automatski, putem uvoza – podaci o kontaktima se iz datoteke u Excel i CSV formatu uvoze u SmartSMS bazu uz pomoć čarobnjaka za uvoz
Koji su načini čuvanja podataka?

Čuvanje podataka moguće je na sledeće načine:

 • arhiviranjem same baze podataka
 • izvozom imenika u Excel ili CSV formatu
Da li postoji zaštita od neovlašćenog korišćenja podataka?

U okviru klijentskog dela SmartSMS postoji mehanizam zaštite koji se zasniva na korisničkim pravima kako nad imenicima, tako i nad akcijama koje mogu da se sprovedu nad istim tim imenicima (kreiranje, izmena, brisanje imenika, deljenje imenika izmedju više korisnika, mogućnost slanje poruka za kontakte iz imenika itd).

Kako se šalju poruke iz SmartSMS?

Nakon odabira imenika i odgovarujućih kontakata iz istog, korisnik kreira tekst za SMS ili e-mail poruku, koja može biti fiksne ili promenjive dužine (u zavisnosti da li se koriste dodatni podaci iz imenika), i pokreće akciju slanja. Korisnik u svakom trenutku u toku slanja može privremeno prekinuti slanje i nastaviti kasnije ili u potpunosti odustati od slanja poruka.

Najčešća pitanja - SMS Loyalty

Niste pronašli rešenje?

Za sva ostala pitanja stojimo Vam na raspolaganju. Pišite nam ili nas kontaktirajte putem telefona.