Program za SMS i e-mail poruke

SmartSMS

Kako ćete najbrže obavestiti veliki broj kupaca o predstojećoj akciji? O rasprodaji ili dolasku nove kolekcije? Vodeći pritom strogo računa o troškovima…
Pošaljite kupcu SMS poruku. Ali ne bilo kakvu.

Bezlična masovna poruka može kod Vašeg kupca da izazove potpuno suprotan efekat od željenog, isti kao i tzv “spam” u elektronskoj pošti.
Vaš kupac iz npr. Novog Sada neće pozitivno reagovati na poruku da otvarate novu prodavnicu – u Nišu.

Dakle, ako želite da Vaša poruka ima pravi efekat, ona mora da ispunjava određene uslove: mora da bude lična, i mora bude napravljena baš za Vašeg kupca – da mu odgovara i po polu, i po uzrastu i geografski…

Da bi Vam omogućili ovakvu komunikaciju sa kupcem, kreirali smo SmartSMS – napredni softver za masovno slanje SMS poruka sa Vašeg računara. Vrlo je jednostavan za rukovanje, a sve što mu je potrebno za rad je imenik sa podacima o Vašim kupcima.
Ključne funkcije SmartSMS –a su:

Preko Logosoft programa za SMS poruke pošalje se nekoliko stotina hiljada SMS poruka svakog meseca. Komunicirajte i Vi sa svojim kupcima koristeći SmartSMS.

Najčešća pitanja

Koja je namena i iz kojih komponenti se sastoji softversko rešenje SmartSMS?

Softversko rešenje SmartSMS služi za masovno slanje SMS poruka ili e-mailova. Sastoji se iz klijentskog dela, programa na Vašem računaru, koji poseduje sopstvenu bazu podataka za skladištenje Vaših imenika i pripremljenih poruka,  i SmartSMS servisa u oblaku koji je zadužen za prosleđivanje Vaših poruka mobilnim operaterima.

Šta je neophodno da bi se poslale poruke?

Potrebno je instalirati klijentski program SmartSMS i imati pristup internetu i korisnički nalog (koji se dobija od Logosofta) za SmartSMS servis.

Kako se unose podaci koji će se koristiti za slanje poruka?

Postoje dva načina za unošenje podataka:

  • manuelno – kreira se imenik koji pored telefonskog broja može da sadrži proizvoljan broj polja različitog tipa (tekst, broj, datum, da/ne), a zatim se unose podaci o kontaktima kroz odgovarajuću formu koja je prilagodjena imeniku
  • automatski, putem uvoza – podaci o kontaktima se iz datoteke u Excel i CSV formatu uvoze u SmartSMS bazu uz pomoć čarobnjaka za uvoz
Koji su načini čuvanja podataka?

Čuvanje podataka moguće je na sledeće načine:

  • arhiviranjem same baze podataka
  • izvozom imenika u Excel ili CSV formatu
Da li postoji zaštita od neovlašćenog korišćenja podataka?

U okviru klijentskog dela SmartSMS postoji mehanizam zaštite koji se zasniva na korisničkim pravima kako nad imenicima, tako i nad akcijama koje mogu da se sprovedu nad istim tim imenicima (kreiranje, izmena, brisanje imenika, deljenje imenika izmedju više korisnika, mogućnost slanje poruka za kontakte iz imenika itd).

Kako se šalju poruke iz SmartSMS?

Nakon odabira imenika i odgovarujućih kontakata iz istog, korisnik kreira tekst za SMS ili e-mail poruku, koja može biti fiksne ili promenjive dužine (u zavisnosti da li se koriste dodatni podaci iz imenika), i pokreće akciju slanja. Korisnik u svakom trenutku u toku slanja može privremeno prekinuti slanje i nastaviti kasnije ili u potpunosti odustati od slanja poruka.

Opcije pretplate

STARTNI PAKET
Paket* SMS poruka u paketu CENA
SmartSMS Premium 10.000 25.000,00
SmartSMS Standard 5.000 17.500,00
SmartSMS Basic 1.000 12.500,00

*Paket uključuje licencu za softver SmartSMS.

Cene su u RSD bez PDV-a.

 

DOPUNA KREDITA
BROJ PORUKA POPUST (%) CENA
1.000 (min. dopuna) 2.500,00
preko 100.000 Pozovite nas

Cene su u RSD bez PDV-a.

Iz prve ruke