Softver za upravljanje skladištima

Logosoft WMS

Logosoft WMS je savremeni program za upravljanje skladištima. Korišćenjem PDA uredjaja sa barkod skenerima automatizuje se pamćenje lokacije robe u skladištu, čime se uprošćava proces prijema i izdavanja robe.

Pored toga, prikupljanje robe se vrši navođenjem operatera na lokaciju na kojoj se roba nalazi, uzevši u obzir optimalnu putanju, čime se znatno ubrzava proces.

PDA uređaji su Wi-Fi (bežično) povezani, čime je omogućeno praćenje u realnom vremenu.

Uvođenjem Logosoft WMS-a postižu se sledeći benefiti:

Funkcionalnosti

ARTIKLI

Moguć je unos artikla barkodom ili šifrom. U slučaju da na robi nedostaju barkod nalepnice mogu se odštampati iz sistema.

Pri smeštanju robe nije neophodno grupisanje istih artikala.

Podržani su serijski brojevi, serije (lotovi) i rokovi trajanja.

LOKACIJE

Stanje je trenutno ažurno – omogućen je pregled zaliha u realnom vremenu.

Jednim WMS sistemom može se raditi sa više skladišta.

Podržana su pakovanja kao podlokacije i kao način grupisanja jedinica. Moguće je kombinovanje pakovanja i osnovnih jedinica pri radu.

 

SMEŠTANJE I PRIKUPLJANJE ROBE

Sistem navodi operatera do lokacije sa robom po optimalnoj trasi.

Po nalogu može da radi jedan ili više operatera. Moguće je raspodeliti nalog za prikupljanje po broju jedinica, po broju lokacija ili bez ograničenja.

Moguće je podesiti u sistemu duplu proveru pri prijemu i izdavanju robe.

IZVEŠTAJI

Pored uobičajenih izveštaja o stanju zaliha (po artiklu ili lokaciji), o kretanju robe itd. moguće je dobiti i izveštaje o produktivnosti operatera.

Iz prve ruke