Program za maloprodaju SmartPOS

Program za maloprodaju SmartPOS je razvijen kroz dugogodišnje partnerstvo sa našim klijentima iz sektora trgovine odećom, obućom, sportskom opremom i tehničkom robom.

Na tržištu ga izdvaja podrška za veličine, boje, materijal, serijske brojeve i slične karakteristike artikala čime, uz standardnu klasifikaciju po odeljenjima i kategorijama (brend, vrsta…), omogućava laku i preglednu prodaju i analitiku.

Funkcionalnosti

ARTIKLI

SmartPOS prepoznaje artikle na osnovu šifre, bar-koda, naziva ili alijasa (dodatnih šifara). Radi sa neograničenim brojem artikala, kategorija, odeljenja, operatera.

EVIDENCIJE

Poslovni program vodi evidenciju promena zaliha robe (za svaku veličinu, boju, materijal, serijski broj, i ukupno). Takođe vodi evidenciju o bezgotovinskim transakcijama (čekovi, kartice).

DOKUMENTA

Izrađuje kalkulacije, nivelacije, KEP i ostala potrebna dokumenta za knjigovodstvo. Jednostavno se dobijaju svi potrebni izveštaji o poslovanju (o robi, finansijama, kupcima…).

INTEGRACIJA

SmartPOS kao program za maloprodaju lako razmenjuje podatke sa drugim sistemima za praćenje poslovanja (ERP, knjigovodstveni programi i sl.). Takođe, ima mogućnost integracije neograničenog broja POS računara u jedinstven sistem.

PODRŠKA

Korisnici SmartPOS-a uživaju više vidova podrške naših operatera: za manje hitne slučajeve e-mailom, za hitne telefonom, a za hitne i komplikovanije funkcijom Remote Desktop.

Ostale funkcionalnosti

SmartPOS je program za maloprodaju bogat funkcionalnostima. Pomaže Vam u radu u maloprodaji tako što automatizuje sve procese: prijem robe i kalkulacije, evidenciju artikala, nivelacije cena, rad sa dobavljačima i kupcima i još mnogo toga. Pri tome SmartPOS automatski pravi izveštaje o poslovanju koji Vam daju jasan uvid u sve parametre Vašeg biznisa. Takođe, automatski se kreiraju i sva dokumenta potrebna za knjigovodstvo.

Više detalja o funkcionalnosti:

Moduli

Rad u SmartPOS-u je organizovan u dva modula: Kasa (Terminal) i Administracija.

Kasa je modul kojim se radi na naplatnom mestu. Kroz njega se evidentira promet robe i novca. Povezan je sa fiskalnim štampačem, bar-kod čitačem i terminalima za naplatu karticama. Odlikuje ga preglednost, velika brzina i jednostavnost rada. Početnik može početi samostalan rad u ovom modulu u toku jedne smene.

Administracija je modul u kojem se vrši naručivanje i prijem robe, formiranje i nivelacija cena, administriranje entiteta (artikala, poreskih grupa, prodavaca, operatera, sredstava plaćanja itd), kreriranje izveštaja i podešavanje i održavanje sistema. Sve funkcionalnosti SmartPOS-a su u modulu Administracija organizovane u četiri grupe funkcija: Podaci, Knjigovodstvo, Izveštaji i Pomoćni alati.

Podaci

Sadrži  obrasce za pregled i unos osnovnih šifarnika, kao što su:

 • Artikli
 • Poreske grupe
 • Poreske tarife
 • Poruke uz artikal
 • Odelenja
 • Kategorije
 • Kupci
 • Dobavljači
 • Prodavci
 • Aktivnost prodavaca
 • Prodavnice
 • Banke
 • Operateri
 • Kase
 • Poruke na displeju
 • Formati računa
 • Sredstva plaćanja
 • Jedinice mere
 • Kartice
Knjigovodstvo

Verovatno jačešće korišćena grupa funkcija. Korisiti se za ažuriranje zaliha usled prijema, povraćaja ili otpisa robe, promenu cena, evidentiranje prometa na tekućem računu i dr. , a takođe, i za kreiranje kompletne knjigovodstvene dokumentacije.

 roba

 • Prijem robe
 • Povraćaj robe
 • Interne otpremnice
 • Popuna prodavnice
 • Narudžbenica
 • Usaglašavanje stanja
 • Popis
 finansije

 • Nivelacija cena
 • Specifikacija popusta
 • Tekući račun
 • Specifikacija čekova
 transakcije prodaje

 • Prodaje
 • Povraćaji
 • Predračuni
 • Avansni računi
 • Ponude
 • Otpremnice
 • Uplate/isplate
 • Pripremljeni račun
 izveštaji

 • KEP
 • Trgovačka knjiga
 • Knjiga avansnih računa
 • Popis na dan
 • Knjiga kalkulacija
 • Knjiga izlaznih faktura
 • Dnevna nivelacija
 • Grupisana autonivelacija
 • Kalkulacija dorade
specijalne operacije

 • Rekalkulacija
 • Prosečna dnevna prodaja
 • Presek stanja
 • Ažuriranje statistike prometa
 • Rekalkulacija boniteta
Izveštaji

U ovom podmeniju nalaze se razne vrste izveštaja grupisane po tipu. Ono što je karakteristično za sve izveštaje jeste prozor za podešavanja koji omogućava unos parametara i podešavanje sortiranja, filtriranja i grupisanja podataka.

 artikli

 • Pregled prodaje
 • Pregled marže
 • Pregled vraćene robe
 • Pregled zaliha
 • Naručivanje
 • Kartica artikla
 • Dnevna prodaja
 • Pregled ulaza i izlaza robe
 • Pregled artikala bez prodaje
 • Stanje zaliha na dan
 • Komisioni izveštaj
 • Serijski brojevi
 • Artikli na popustu
 • Statistika prodaje
 • Pregled otpremnica

evidencije prodavaca

 • Mesečni izveštaj
 • Dnevna prodaja
 • Evidencija prodavca
 finansije

 • Dnevni izveštaj
 • Porezi
 • Potraživanja/dugovanja dobavljači
 • Potraživanja/dugovanja kupci
 • Nerealizovani čekovi
 • Izdati računi
 • Pregled tekućeg računa

kupci

 • Pregled kupaca
 • Adresar

prodavci

 • Promet
Pomoćni alati

Ova grupa obuhvata funkcije za održavanje sistema, razmenu podataka sa drugim softverima kao i druge pomoćne alatke.

 • Arhiviranje baze podataka
 • Restauriranje baze podataka
 • Provera baze podataka
 • Izvoz podataka
 • Uvoz podataka
 • Brisanje neiskorišćenih artikala
 • Brisanje neiskorišćenih odelenja/kategorija
 • Kalkulator
 • Kalendar
Baze podataka

Svaki SmartPOS ima ima svoju bazu podataka. Za komunikaciju sa centralom koristi e-mail ili posebno razvijen sistem. Nije potrebna stalna internet veza između centrale i prodavnica, već je dovoljno biti online par minuta dnevno. Slanje i prijem poruka su automatizovani i te radnje program izvršava bez angažovanja operatera.

Evidencija artikala

Artikli se u SmartPOS-u prepoznaju i prate po sledećim kriterijumima: šifri, bar-kodu, nazivu i alijasu (dodatnoj šifri). Svaki artikal se može svrstati i u posebna Odelenja i Kategorije (npr. Adidas – Patike). Ono što je posebna vrednost SmartPOS-a je što osim ove evidencije, artikle prati i po Varijacijama. Svakoj šifri artikla moguće je dodeliti tri Varijacije: npr. veličinu, boju i materijal, ili neke druge bitne kriterijume koje sami odredite. Ovaj program za maloprodaju može da prati artikle i po serijskim brojevima (npr. tehničku robu).

Sredstva plaćanja

SmartPOS ima ugrađenu podršku za sve važeće načine plaćanja (gotovina, čekovi, raličite kartice, uplate na račun, administrativne zabrane, potvrde za oslobađanje od poreza za diplomate), kao i automatsko kreiranje dokumenata poput specifikacije čekova. Omogućeno je pravljenje predračuna, ponuda i avansnih faktura.

Dodatni programi

Kreirali smo i dodatne programe koji, radeći uz SmartPOS, olakšavaju rad u maloprodaji. To su SmartCommunicator, program koji omogućava dobijanje podataka iz svih prodavnica u realnom vremenu, i SMSLoyalty, alat za loyalty program, akcije i popuste.

Tehničke karakteristike

SmartPOS je program za maloprodaju koji je nastao 2004. godine i koji se od svog nastanka usavršava kroz naš program održavanja i konstantnog unapređivanja softvera. Ovde ćete naći informacije o tehnologijama na koje se oslanja kao i tehničke mogućnosti. Za dodatne informacije molimo vas da nas kontaktirate.

Najčešća pitanja

Koji su hardverski i softverski zahtevi  za SmartPOS?

SmartPOS će raditi na PC računarima sa minimum P IV procesorom sa 2GB RAM. Operativni system može da bude Windows 7 (Home Basic ili bolji), Windows 8, Windows 10.

Koji su fiskalni uređaji podržani?

Do sada su podržani:

Srbija:

 • Comtrade ONE
 • Comtrade ST200
 • Epson TM-T220A
 • Epson TM-T260F
 • Euro500T Handy
 • Galeb FP550
 • Galeb GP350
 • Galeb GP550
 • Geneko FP200
 • HCP Best
 • HCP Integra
 • HCP P2DS
 • INT Raster FP600
 • Iskra-S 32BMC

Republika Srpska:

 • Citizen LT-283
 • ME Hybrid
 • Mikroelektronika ME P1000

Federacija BIH

 • ERP Star SP700R
 • Star Micronics SP700R

Crna Gora:

 • EPSON TM-81F
 • ITI FP2

Makedonija:

 • Accent Synergy PF500
 • Accent Synergy PF550
Kako se računa broj potrebnih licenci?

Broj licenci zavisi od broja instaliranih POS (Terminal) modula. Potrebna je licenca za svaki instalirani POS modul.
Broj instalacija modula Administracija nije ograničen brojem licenci.

Kako dodeliti različita prava u SmartPOSu zaposlenim na različitim pozicijama?

SmartPOS podržava dodelu prava na nivou operatera. Svakom operateru se mogu dodeliti puna ili ograničena prava za pristup i manipulaciju podacima.

Da li je moguće u SmartPOSu kreirati svu zakonom predviđenu dokumentaciju?

SmartPOS vam omogućava da kreirate svu potrebnu dokumentaciju za vašu radnju. Možete štampati KEP/Trgovačke knjige, kalkulacije, nivelacije, račune itd. Pored osnovne dokumentacije imate mogućnost izrade lager liste, predračuna, ponuda, naloga za ispravku, specifikacija čekova itd.

Opcije licenciranja

SmartPOS trajna licenca (po naplatnom mestu)
1-5 6-10 11-20 21-50 50+
499,00 474,00 449,00 399,00 Pozovite nas

Cene su u € bez PDV-a.

SmartPOS održavanje i podrška (mesečno po licenci)
1-5 6-10 11-50 50+
25,00 23,75 22,50 20,00

Cene su u € bez PDV-a.

Iz prve ruke