Za nesmetan rad u novom softveru potrebni su vam uglavnom svi podaci koje ste imali i u starom. Prenos podataka iz starog u novi poslovni program, tzv migracija podataka, je najzahtevniji deo procesa modernizacije softvera. Read more »