22.05.2013

Šta je ERP: Program za vođenje preduzeća

Miroslav Saračević u kategorijama Upravljanje preduzećem

U situaciji kada trgovinsko preduzeće ostvari poslovni uspeh i manje ili više poraste, vlasnik ili direktor preduzeća može (uz svo zadovoljstvo zbog uspeha) imati i nove glavobolje. Naime, povećanje poslovne aktivnosti, bilo kroz proširenje asortimana robe, otvaranje novih radnih mesta, otvaranje novih radnji, ili uvođenje novih aktivnosti (veleprodaja, uvoz/izvoz, magacin/transport/logistika), osim očiglednih pozitivnih efekata, donosi i specifične probleme.

Dramatično se povećava količina podataka sa kojima se svakodnevno radi, i koji su potrebni za poslovno odlučivanje. Takođe, u slučaju uvođenja novih aktivnosti, pojavljuju se sasvim novi dokumenti i procedure.

Da bi se izbeglo da poslovni rast stvori haos u funkcionisanju preduzeća (što se vrlo često dešava, u manjoj ili većoj meri), neophodno je sve procese, svu komunikaciju, sve dokumente i sve informacije staviti pod kontrolu. Za takav složen zadatak koristi se specijalizovani (posebni) kompjuterski program za vođenje preduzeća. Ovaj program se često naziva samo poslovni program, ili označava skraćenicom ERP.

Sama skraćenica ERP potiče iz engleskog jezika (Enterprise Resource Planning) i bukvalno znači planiranje resursa preduzeća. Prvobitno se koristila samo za označavanje programa za upravljanje velikim preduzećima i IT profesionalci je najčešće i dalje tako koriste. Međutim, vremenom (i u nedostatku boljeg naziva) ova skraćenica je postala prihvaćena kao oznaka i za poslovne programe za male i srednje firme.

Šta je ERP softver?

To je program koji omogućava preduzeću da kroz njega obavlja sve svoje aktivnosti, kao i da podatke o tim aktivnostima sačuva i obradi. To znači da se, ako je potrebno, u njemu izrađuju dokumenta za devizno poslovanje, ili se trguje u veleprodaji (kreiranje ponude, izrada faktura…), daju se nalozi magacinu, naručuje i plaća roba, šalju i dobijaju podaci iz maloprodaje…i na kraju evidentiraju promene u računovodstvu. Dobar ERP bi trebalo da omogući brzo i lako obavljanje svih ovih zadataka, kao i da na osnovu podataka o ovim aktivnostima omogući jasne izveštaje. Mogućnost pravljenja dobrih izveštaja o poslovanju je jedna od najvažnijih kvaliteta dobrog ERP programa.

Ko koristi ERP softver?

Ovaj softver u firmi koristi menadžment preduzeća, komercijalisti, šef nabavke, magacioner, administracija, praktično svi osim prodavaca u radnjama (oni koriste svoj maloprodajni program), i magacionera (koji koriste WMS, program za vođenje magacina). Zato je pre svega važno da ERP i maloprodajni program mogu da bez problema komuniciraju – da budu kompatibilni, i o ovome morate da vodite računa prilikom nabavke softvera.

Podela ERP programa

Postoje više podela ERP programa, a najuobičajenije su one po veličini preduzeća kome je namenjen, i nameni odnosno delatnosti preduzeća.

  • Po veličini dele se na one za velika, i na one za mala i srednja preduzeća. Najpoznatiji ERP programi za velika preduzeća su oni koje proizvode Majkrosoft, SAP, Orakl i slični veliki proizvođači.
    Programe za mala i srednja preduzeća uspešno proizvodi jedan broj lokalnih softverskih firmi. Međutim, kvalitet tih programa može dosta da se razlikuje od proizvođača do proizvođača, tako da prilikom nabavke ERP programa za vaše malo ili srednje preduzeće budite oprezni i potražite reference
  • Po nameni dele se na one za proizvođače, za trgovine, za državne institucije, hotele, banke, zdravstvo, itd. Svakako, najzanimljiviji za nas su ERP rešenja za trgovinu

U sledećem tekstu ćemo pisati isključivo o ovom tipu programa, o tome kako pomažu u kontrolisanju i vođenju maloprodaje, magacina, nabavke, i svih ostalih aktivnosti koje može da obavlja jedno trgovinsko preduzeće.

Ako u svom poslovanju koristite neki tip ERP softvera, podelite sa nama svoje utiske.