30.06.2014

Veliki program za maloprodaju

Miroslav Saračević u kategorijama Maloprodaja

U jednom od prethodnih tekstova na blogu bilo je reči o maloprodajnim programima koji su namenjeni da zadovolje osnovne potrebe korisnika. Ti programi, koje smo nazvali „mali“, namenjeni su za rad u malim prodavnicama ili kioscima.

Sada je vreme da kažemo nešto i o tzv „velikim“ maloprodajnim programima, koji su kreirani da zadovolje malo složenije potrebe korisnika. Da pogledamo kome su namenjeni, koje to dodatne funkcije imaju u odnosu na svoje „male“ rođake, i kakve sve probleme u poslu rešavaju.

Kome je namenjen veliki maloprodajni program?

Ako vaša maloprodaja trguje robom koja zahteva posebnu evidenciju artikala, trebaće vam veliki program. Takođe, ako vaše preduzeće ima više od dve-tri prodavnice, vrlo je verovatno da ćete imati potrebu za informacijama o poslovanju koje mali program neće moći da vam pruži. Isto važi i ako pritom imate želju da u maloprodajni program ugradite i neke napredne funkcije, kao što je na primer loyalty program.

Evidencija artikala

Trgovina specifičnom robom zahteva, ako želite da sve procese imate pod kontrolom, i posebnu vrstu evidencije. Tako ovi programi mogu da prate različite artikle u npr trgovini odećom po brendovima, sezonama, ali i po veličini, boji, materijalu u okviru iste šifre artikla. U trgovini tehničkom robom ista šifra artikla se prati po serijskim brojevima i dobavljačima.

Funkcionalnosti velikog programa

Za manje maloprodajno preduzeće, ovaj tip softvera može biti rešenje koje će zadovoljiti sve potrebe u poslovanju. Ovi programi vode evidenciju dobavljača i kupaca, iz njih se može naručivati roba, prebacivati iz radnje u radnju, vršiti evidencija o uplatama i isplatama i stanju na bankarskim računima (kao i kartica duguje/potražuje), kontrolisati i praviti specifikacije robe prodate sa popustom ili na čekove, usaglašavati stanje zaliha sa popisom, itd.

Izveštavanje

Mogućnost da menadžeru ili vlasniku maloprodaje predstavi veliki broj informacija o poslovanju u formi izveštaja predstavlja jednu od glavnih prednosti velikih programa. Ovi izveštaji pokrivaju sve aspekte poslovanja: najznačajniji su izveštaji o robi, zatim o finansijama, pa o učinku zaposlenih, i o kupcima/pravnim licima. Dobar maloprodajni program omogućiće vam da dobijete izveštaje baš po parametrima koji vas interesuju i koje ste sami zadali – po određenim vremenskim periodima, po artiklima ili grupama artikla, o prodaji robe na popustu ili akciji…

Dodatne funkcije

Ovakav program omogućiće vam da pomoću njega izvršavate napredne funkcije namenjene poboljšanju prodaje ili optimizaciji poslovanja.
Tako bi „veliki“ program trebalo da vam omogući rad sa loyalty programom – klubom vernih kupaca; evidenciju i optimizaciju radnog vremena zaposlenih; rad sa automatskim brojačima poseta, itd. Naravno, za sve ove funkcije program bi morao da vam ponudi i odgovarajuće izveštaje. Ovi programi mogu i komunicirati sa drugim sistemima za praćenje poslovanja – knjigovodstvenim programima, ERP–ovima i sl.

Cene

Okvirna cena jedne licence ovakvog softvera, zavisno od proizvođača, može se kretati oko 500 eur ili više. Napominjem da je ovaj podatak samo informativnog karaktera, i da se na tržištu u različitim momentima mogu naći različite ponude. Takođe, pri izboru novog softvera, osim cene, odlučuju i neki drugi važni faktori – o kojima smo takođe nedavno govorili. A ako mislite da još niste spremni za tako složen (i skup) program, možda možete startovati sa njegovom jednostavnijom, „lite“ verzijom, a kasnije, kada se ispune uslovi, doplatiti za „veliku“ verziju.